Sustainability Header

Klikpaden

Methodologie

Het duurzaamheidproces van Dyckerhoff Basal presenteert de sociale, milieu-, and economische prestatie, die verbonden is aan de werkzaamheden van de groep in de diverse regio’s waar ze actief is. Ze volgt de benadering die gedurende de laatste jaren is ingezet. Het duurzaamheidproces is gebaseerd op een principe van continuïteit en voortgaande verfijning.

Het duurzaamheidproces geeft in feite een uitbreiding weer van het gebied waarover verslag gedaan wordt voor bepaalde milieuaspecten betreffende de productie van beton en versterking van het rapportagesysteem via de voorbereiding van een specifiek Duurzaamheidsrapportagepakket voor het verzamelen van gegevens in de verschillende regio’s.

Proces

Het duurzaamheidproces is het resultaat van een gestructureerd proces dat uitgevoerd wordt door een werkgroep die op holding-niveau van de onderneming is opgezet en gevormd door alle functies die een dwarsdoorsnede vormen van alle gebieden die verbonden zijn met de sociale, milieu-, en economische verslaglegging van de groep, waarbij gewerkt wordt zonder de hulp van adviseurs van buiten. Volgens een overeengekomen formaat wordt gerapporteerd aan onze aandeelhouder in Duitsland en Italië.

Richtlijnen

Het duurzaamheidbeleid van de onderneming is opgesteld op basis van de ‘Duurzaamheid Rapportage Richtlijnen Versie 3.0’ (G3) van het Global Reporting Initiative (~Mondiale Rapportage Instituut) (GRI) en voldoet aan de inhoudelijke eisen van het ‘Toepassingsniveau B +. Er is ook verwezen naar de richtlijnen die door de Social Report Study group (~Sociale Rapportage Studie groep) (GBS) met betrekking tot aspecten die te maken hebben met de berekening en verdeling van de toegevoegde waarde.