Sustainability Header

Klikpaden

Sustainability

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Sustainability) is een belangrijk element voor Dyckerhoff Basal Nederland B.V. en haar groepsmaatschappijen (hierna Dyckerhoff Basal) die - geïnspireerd door de regels van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (~Wereld Handelsraad voor Duurzame Ontwikkeling) die transparantie in de rapportlegging met zich meebrengen - het concept vanaf 2007 heeft aanvaard en het zich heeft eigen gemaakt en het binnen haar ondernemingscultuur heeft geïmplementeerd als:

  • Dyckerhoff Basal is Beton Bewust. Dit is een keurmerk dat is uitgegeven door de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN). Hiermee kunnen betonmortelleveranciers aantonen dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Lees meer...                                                                                                                     
  • ontwikkeling die aan de behoeften van de tegenwoordige generaties kan voldoen, zonder het vermogen om de behoeften van toekomstige generaties te vervullen in gevaar te brengen;                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • ontwikkeling die erkent dat de gebruikte hulpbronnen, het oogmerk van investeringen en de druk op technologische groei en een verandering op ondernemingsniveau onderling harmonische componenten zijn van één enkel proces dat gericht is op het vergroten van het bestaande potentieel teneinde toekomstige behoeften te bevredigen.