Sustainability Header

Klikpaden

CSC Certificering voor een duurzame productie van beton

Bron: Betonhuis, Auteur: Remco Kerkhoven

Het keurmerk CSC garandeert de duurzame productie van beton. Keurmerkhouders mogen CSC alleen voeren, als zij voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Het keurmerk CSC geeft zekerheid voor de afnemers van beton. De duurzame productie van beton wordt gegarandeerd en geeft daarmee de benodigde basis om samen te werken. 

Wat zijn de voordelen van CSC certificering?

•    Keurmerkhouders geven advies over het milieuprofiel van beton.
•    Keurmerkhouders leveren een hoge kwaliteit beton.
•    Keurmerkhouders kunnen de verantwoorde herkomst van grondstoffen aantonen.
•    Keurmerkhouders met benchmark Betonhuis zijn A-leverancier op de CO2-Prestatieladder (SKAO).
•    Keurmerkhouders laten transparante prestaties zien (lage CO2-uitstoot bij de productie van beton).
•    Veiligheid is topprioriteit bij keurmerkhouders.
•    Keurmerkhouders streven naar een hoge inzet van secundaire materialen.
•    BREEAM erkenning.
•    MIA-VAMIL.

Nederlandse CSC handleiding 2.1
Het certificeringssysteem in Nederland wordt vertegenwoordigd door Betonhuis in Woerden. Betonhuis is de 'Regional System Operator' (RSO). Het keurmerk is afgestemd op de Nederlandse omstandigheden en regelgeving en wordt door onafhankelijke certificerende instellingen (CI) gecontroleerd.

Versie 2.1 is sinds januari 2021 van toepassing
De reeds geregistreerde assessments (voor 01-02-2021) kunnen met versie 2.0 nog tot 30-06-2021 certificeren. De volledige Engelstalige technische handleiding beton is ter informatie hier te downloaden. Op de website van CSC zijn via de CSC-Toolbox de actuele certificeringsschema’s beschikbaar, zowel in Nederlands als in Engels. Bij interpretatieverschillen prevaleert de Engelse manual boven de Nederlandse.

Het CSC certificatieproces in stappen
Het CSC keurmerk maakt onderscheid tussen de productie van beton en de verantwoorde herkomst van grondstoffen te weten; toeslagstoffen en cement. De score van de afzonderlijke ketenonderdelen toeslagstoffen en cement beïnvloeden direct de totaal te halen score voor beton. Zonder score voor de gebruikte toeslagstoffen en/of cement, kan voor de productie van beton geen hogere score dan 60% worden gehaald. Het keurmerk CSC is opgebouwd uit een aantal duurzaamheidscriteria die gegroepeerd zijn in 4 categorieën, te weten;

•    Bedrijfsvoering/management,
•    Milieu-aspecten,
•    Sociale aspecten waaronder arbeidsveiligheid
•    Economische aspecten waaronder integriteit en bedrijfsethiek,

Het certificatieproces omvat een aantal stappen. Grondstofleveranciers zijn onderdeel van de totaal te behalen score voor beton en ontvangen na een audit van de CI ook een certificaat m.b.t. hun prestaties.