Attestbeton

Snelle binding, snel op sterkte.

Attestbeton van Dyckerhoff Basal is een gecertificeerde betonsamenstelling waarin als bindmiddel
een combinatie van vulstoffen en verschillende soorten cementen wordt toegepast. Het KOMO®
Attest verklaart de gelijkwaardigheid van de vastgestelde betonsamenstelling ten opzichte van een
referentie normbeton conform de NEN-EN 206 en NEN 8005.

Inhoudelijk betekent dit dat Attestbeton met een vooraf vastgestelde bindmiddelverhouding, door
een onafhankelijk keuringsinstituut wordt getoetst op kwaliteit en duurzaamheid. De gelijkwaardig
is aangetoond wanneer attestbeton gelijk dan wel beter presteert als de referentie normbeton.