Technical Advise

Klikpaden

Dyckerhoff Basal Betontechniek

Dyckerhoff Basal Betontechniek is een laboratorium en kenniscentrum ineen. De afdeling speelt vanuit Nieuwegein een centrale rol wanneer het gaat om uitwisseling van betontechnologische kennis en ervaring.

Voor het ontwikkelen van speciale recepturen zoals zelfverdichtend beton (ZVB), hoogvloeibare beton, hoge sterkte beton (HSB), colloïdaal beton, speciale boorpalenmortels enzovoorts is Dyckerhoff Basal Betontechniek de spil waar veel om draait. In het laboratorium in Deventer wordt middels geschiktheidonderzoeken gezocht naar de meest optimale samenstelling in combinatie met de toegepaste grondstoffen. Daarbij kan de nadruk liggen op een verscheidenheid aan facetten.

Ook andere onderzoeken kunnen door Dyckerhoff Basal Betontechniek worden uitgevoerd zoals; keuring van toeslagmaterialen voor toepassing in beton, cement-, vulstoffeneigenschappen, hulpstoffen, vloeistofindringing , adiabatische warmteontwikkeling, C-waarde bepaling en kleurkarakteristieken voor kleurbeton.Dyckerhoff Basal Betontechniek ondersteunt, begeleidt en adviseert de betonmortelbedrijven en hun klanten, met name wanneer het om speciale producten gaat. Maatwerk, zoals alle activiteiten van Basal.