Sustainability Header

Klikpaden

Stakeholder

Dyckerhoff Basal beschouwt als stakeholders al diegenen (individuen en groepen) die betrokken zijn in het besluitvormingsproces van het bedrijf en als zodanig belang hebben bij de resultaten van Dyckerhoff Basal, die er actief in deelnemen door het succes ervan te beïnvloeden of gewoon door er behulpzaam bij te zijn met hetzelfde resultaat.

Aandeelhouders

Dyckerhoff Basal is een volle dochter van Dyckerhoff GmbH in Duitsland. Dyckerhoff GmbH is 100% onderdeel van Buzzi SpA.

Leveranciers

Dyckerhoff Basal heeft altijd getracht om waarde te creëren in de invloedsfeer van de productielocaties, waarbij door de jaren heen bijzondere aandacht werd besteed aan het ontwikkelen van relaties met lokale bedrijven, om te trachten een relatie van loyaliteit met hen op te bouwen, die zich, in de meeste gevallen, verder heeft ontwikkeld dan het territoriale aspect.

Milieu en land

Direct vanaf het eerste begin zijn onze productie- units actief betrokken geweest in de streek waarin ze gevestigd zijn.
Tijdens de vaak ingewikkelde autorisatiefase, zijn discussies met lokale overheden en gemeenschappen vooral gericht op de garantie dat het bedrijf het milieu en de gezondheid van de burgers respecteert. In dit verband zet Dyckerhoff Basal zich er met toewijding voor in om haar eigen productielocaties te bouwen die uitgerust zijn met de beste milieutechnologieën, de wetten strikt in acht te nemen en structuren op te zetten die de invloed van haar werkzaamheden verminderen. De borging van het (milieu) management systeem geschiedt conform NEN-EN ISO 14001 en NEN-EN ISO 9001.

Personeel

Dyckerhoff Basal zet zich met toewijding in voor het voortdurend zoeken naar efficiëntere instrumenten, zodat haar eigen human resources hun bijdrage aan het bereiken van de ondernemingsdoelen kunnen blijven verbeteren.

De organisatie moedigt de uitwisseling aan van ervaringen en gezamenlijk werk aan specifieke professioneel technische onderwerpen, zowel met betrekking tot de belangrijke investeringsprojecten die aan de gang zijn, als ten aanzien van de meest gebruikelijke centrale functies, zoals betontechnologie, productie, planning, kwaliteit, veiligheid, marketing en communicatie, techniek, ICT en financiën.

Op vrijwillige basis wordt periodiek een gezondheidsonderzoek (PMO Periodiek Medisch Onderzoek) uitgevoerd voor alle werknemers van Dyckerhoff Basal.

Klanten

In Dyckerhoff Basal worden commerciële besluiten constant beoordeeld waarbij het grootste belang gehecht wordt aan het tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten. Dyckerhoff Basal heeft zichzelf als doel gesteld om haar klanten constant te voorzien van uitmuntende producten en service.