Sustainability Header

Klikpaden

Beton Bewust Keurmerk

Essentie

Betonmortelbedrijven met een Beton Bewust keurmerk en aangesloten bij VOBN staan voor kwaliteit en professionaliteit en hebben duurzame ambities voor de toekomst. De toekomst van zowel u als medewerker van een bij VOBN aangesloten bedrijf, maar ook de toekomst van de opdrachtgever, bouwer en/of gebruiker/-eigenaar. 

Vijf elementen Beton Bewust

Om het concreter en zichtbaar te maken is er een Beton Bewust keurmerk ontwikkeld. Om het Beton Bewust keurmerk te mogen voeren, moeten de bedrijven aan strenge eisen voldoen. Eisen op het gebied van betrouwbaarheid en deskundigheid, maar ook op het gebied van duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Door regelmatige controles wordt erop toegezien dat het bedrijf aan het Beton Bewust keurmerk blijft voldoen. Naast het voldoen aan eisen moeten de Beton Bewust leveranciers ambities hebben om het referentieniveau te verbeteren. Het Beton Bewust keurmerk 2012-2013 bestaat uit vijf elementen en is daarmee qua vereisten zeker niet gelijk aan het Beton Bewust keurmerk 2014-2015.

 1. Betrouwbaarheid van levering 
  Beton Bewust leveranciers maken met hun afnemers duidelijke afspraken over leveranties en komen die na.
 2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel 
  Beton Bewust leveranciers leveren hoogwaardige en duurzame producten onder certificaat en staan voor zekerheid, kwaliteit en service.
 3. Lage CO2 
  Door Beton Bewust leveranciers wordt een verdere reductie van de milieubelasting inclusief broeikasgassen nagestreefd. De behaalde prestaties worden per jaar geïnventariseerd en vastgelegd.
  De emissie van CO2 is afhankelijk van de portfolio, wat niet wegneemt dat Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. een reductiedoelstelling heeft van 10 % voor het jaar 2020, gerekend vanaf 2015.
 4. Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloo
  Beton Bewust leveranciers bevorderen het gebruik van secundaire grondstoffen binnen de keten en streven bij de productie van betonmortel naar 0% afval.
 5. Arbeidsveiligheid 
  Beton Bewust leveranciers streven naar afwezigheid van ongevallen, letsel en aan het werk gerelateerd verzuim.Met behulp van o.a. Arbocatalogus en RI&E worden veiligheidsaspecten bevorderd en geïnstrueerd aan medewerkers met inbegrip van personeel van derden en bezoekers. Bestaande hulpmiddelen in de vorm van veiligheidsposters en instructiefilmpjes worden actueel gehouden en waar nodig uitgebreid.


Kiezen voor Dyckerhoff Basal met het Beton Bewust keurmerk betekent kiezen voor duurzaam bouwen! Het Beton Bewust keurmerk sluit qua product en ondernemen naadloos aan op onze ambities voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.