(Sier)grind

Nederland is van oudsher een deltagebied, dat houd in dat hier al sinds de oudheid grote hoeveelheden zand en grind zijn aangevoerd door o.a. de maas en de rijn. Tijdens de diverse ijstijden zijn er in de noordelijke delen van Nederland ook zwerfstenen uit de Scandinavische landen aangevoerd. Via de maas wordt materiaal afgezet dat afkomstig is uit Frankrijk en België. Via de rijn komt materiaal uit Duitsland ons land binnen.

Nederland kent buiten het zand en grind geen andere eigen grondstoffen. Deze materialen worden daarom al eeuwen gebruikt als verharding voor wandelpaden (stolgrind of leemgrind) en als toeslagmateriaal in betonachtige producten voor het bouwen van huizen.

Doordat er steeds grotere hoeveelheden grind voor de bouw van o.a. woningen nodig zijn, wordt er steeds meer grind uit het buitenland aangevoerd.

Door de grote vraag naar deze grondstoffen en verbeterde logistiek worden er ook steeds meer decoratieve en kleurrijke grindsoorten geïmporteerd uit verre landen.

Dyckerhoff-Basal Toeslagstoffen heeft een groot assortiment kleurrijke grindsoorten in haar pakket.

Grind wordt geproduceerd voor o.a.:

Wegenbouw: 2-6 en 4-8mm ook wel parelgrind genoemd
Betonindustrie: 4-16 en 4-32mm
Tuin- en landschapsinrichting: 4-8, 8-16, 16-32 , 30-60, 60-90mm en groter
Schanskorven: 90-130 en 90-160mm

 

In Nederland wordt ook gebroken maasgrind gebruikt voor o.a. slijtlagen en asfalt. Bij de zand- en grindwinningen wordt dan een breker gesplaatst die grind breekt in split. Deze split wordt Nederlandse Steenslag genoemd.