Zwaarbeton

De zwaargewicht onder de betonsoorten levert beton op met een volumieke massa tot ca. 3800 kg/m³ (vergelijk normaal beton: 2000 tot 2400 kg/m³). Zwaar beton vindt men dus op plaatsen waar gewicht een rol speelt: als contragewicht in basculebruggen, als ballastmateriaal in funderingen, in oeverbeschermingsconstructies en andere waterbouwkundige werken.

Maar ook stralingsbunkers en röntgenkamers worden vaak uit zwaar beton opgetrokken, omdat het materiaal met zijn enorme massa en ondoordringbaarheid een effectieve stralingsbescherming biedt.

De grote volumieke massa wordt bereikt met bijzondere toeslagmaterialen, zoals metaalertsen en zwaarspaat of natuurlijke mineralen als bijvoorbeeld basalt of bariet. Zwaar beton vereist extra aandacht voor transport, de constructie (hoog eigen gewicht) en de bekisting (zijwaartse druk). Basal kan u daar alles over vertellen.