Ready Mix Header

Klikpaden

Veiligheidsinformatie betonspecie geactualiseerd

Wie als producent, importeur of verdeler een gevaarlijke stof of preparaat in de handel brengt moet aan de professionele gebruiker een veiligheidsinformatieblad verstrekken. Betonspecie is een overgangsfase naar beton en is door het aanwezige cement alkalisch (PH 11–13,5). Bij het werken met betonspecie zijn daarom voorzorgsmaatregelen vereist en het is de bedoeling dat de gebruiker dit weet. Een voorbeeld is het dragen van een veiligheidsbril bij het storten van beton of het dragen van handschoenen bij betontechnologische handelingen.