Procon

Procon: het concept voor economisch efficiënt bouwen
Procon is een uitgekiend concept waarbij de benodigde ontkistingsdruksterkte wordt behaald binnen een afgesproken aantal uren zonder gebruik te maken van geforceerde warmtesystemen. Op basis van “Methode gewogen rijpheid” en een intern volgsysteem, wordt met behulp van ijkgrafieken aangetoond dat dagelijks ontkisten plaats kan vinden. Een optimaal bouwproces zonder toepassing van externe warmtebronnen voor een verantwoord en duurzaam eindproduct.
 
Deze innovatie is in een groot aantal bouwprojecten succesvol toegepast en maakt het mogelijk om gedurende het gehele jaar zonder stookkosten tunnelgietbouwprojecten te realiseren. Procon is een serieuze en verantwoorde optie bij binnenstedelijke projecten of projecten waarbij het gebruik van propaan-, of aardgas niet mogelijk is of wettelijk niet is toegestaan.