News Header

Klikpaden

OpenIJ: werken aan het project van de eeuw

10 november 2017

De bouw van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden is volop in ontwikkeling!

De komende jaren werkt aannemersconsortium OpenIJ in opdracht van Rijkswaterstaat aan de nieuwe sluis, die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep zal worden. De zeesluis in IJmuiden wordt hiermee de grootste zeesluis van de wereld!

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Niet alleen vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. Er wordt dus gebouwd met weinig ruimte. De aanleg is begonnen begin 2016. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart. 

Om de bouw van de sluis in beeld te brengen worden diverse video's gepubliceerd. In deze eerste aflevering wordt een globale uitleg van het project gegeven en toegelicht in welke contractvorm het door Rijkswaterstaat op de markt is gebracht. De tweede aflevering gaat over de contouren van de nieuwe zeesluis.

Links

Zeetoegang IJmond - OpenIJ - 01 - Samen groots bouwen 
Zeetoegang IJmond - OpenIJ - 02 - De contouren van een nieuwe zeesluis