News Header

Klikpaden

OpenIJ: Grootste zeesluis ter wereld in Nederland


16 November 2021

Cement en beton van Dyckerhoff

De grootste zeesluis ter wereld – dat is de overtreffende trap van de nieuwe sluis die bij IJmuiden aan de Nederlandse Noordzeekust is gebouwd en die de Amsterdamse haven toegankelijk moet maken voor toekomstige generaties schepen. De officiële opening van het gebouw staat gepland voor januari 2022, de bouwwerkzaamheden waren al in 2016 begonnen.

In opdracht van het OpenIJ-consortium leverden Dyckerhoff en haar Nederlandse dochteronderneming Dyckerhoff Basal meer dan 300.000 cbm kant-en-klaar beton voor het grote project - dit komt overeen met 60 voetbalvelden, die elk bedekt zouden zijn met een meter dik beton. Het beton werd geproduceerd in twee mobiele fabrieken die direct op de bouwplaats waren opgezet in samenwerking met de Mobile Plants-tak van Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG. Alle benodigde grondstoffen voor het beton werden per schip of veerboot geleverd, omdat er geen toegang voor zwaar vrachtverkeer per vrachtwagen naar de eilandstructuur mogelijk was. 95% van het kant-en-klare beton werd geleverd in sterkteklasse C30/37 en de consistenties F4 of zelfs F5.

Voor verschillende delen van de sluis onder het wateroppervlak was beton nodig, zoals.B. voor de bodem van de uitgravingsput van de buitenste kop. Deze is 4 m dik en is - gemeten aan de hand van de Amsterdamse spoorbreedte - ongeveer 20 m onder zeeniveau gezonken. Wanneer schepen passeren, zorgt de betonnen vloer ervoor dat er niet te veel zand wordt opgezogen en dat er geen draaikolken ontstaan. Ook de wanden van de sluis - de diepwanden - zijn opgetrokken uit beton.

De meer dan 110.000 ton cement die nodig is voor de betonproductie werd geproduceerd in de Dyckerhoff-cementfabrieken in Neuss en Neuwied, direct aan de Rijn in Duitsland, en per binnenschip rechtstreeks naar de mobiele kant-en-klare betoncentrales op de bouwplaats vervoerd. Dyckerhoff AQUADUR Doppel (CEM III/B 42.5 N-LH/SR (na)) kwam uit de fabriek in Neuss, terwijl de fabriek in Neuwied Dyckerhoff ECODUR (CEM III/B 42.5 L-LH/SR (na)) produceerde. Dergelijke hoogovencementen bevatten tussen de 35 en 64% minder Portlandklinker – dit wordt vervangen door metallurgisch zand – en hebben dus een verminderde CO2lading.

Tijdens de droogte in 2018 moest een logistieke uitdaging worden overwonnen. Door het lage water was de scheepvaart op de Rijn tussen juli en begin december vanuit Neuss ernstig beperkt en niet mogelijk vanuit Neuwied. Gedurende deze tijd kon Dyckerhoff de mogelijkheid garanderen om te leveren door middel van vervangende transporten per vrachtwagen.

De eigenaar van de sluis is Rijkswaterstraat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij gunde het project aan het speciaal opgerichte consortium "OpenIJ", dat bestaat uit BAM-PGGM, Volker Wessels en DIF. Dit consortium zal ook de 500 m lange, 70 m brede en 18 m diepe sluis gedurende ten minste 26 jaar na opening handhaven.

De stad IJmuiden, met 30.000 inwoners, ligt aan de monding van het 27 kilometer lange kanaal dat Amsterdam met de zee verbindt. De plaats werd meer dan 140 jaar geleden gebouwd uit een nederzetting van kanaalarbeiders. Al het scheepvaartverkeer tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam loopt door de kanaalmonding. Tot nu toe vormden vier sluizen van verschillende grootte, naast elkaar gelegen op eilanden, de noodzakelijke barrière tegen de overstromingen van de Noordzee. De nieuwe zeesluis vervangt de voormalige noordsluizen. Ze zijn bedoeld om de Amsterdamse haven bereikbaar te houden voor toekomstige generaties container- en cruiseschepen.

De IJmuidenersluis maakt deel uit van de zogeheten Trans-Europese Netwerken. De Kieldrechtsluis, die in 2016 in Antwerpen werd geopend, is er ook een van, die is alleen iets kleiner. Ook de havens in Nederland en België verwerken een aanzienlijk deel van de Duitse in- en uitvoer.

De betonproductie startte in december 2016 en eindigde vier jaar later eind 2020. Dyckerhoff Basal is de Nederlandse dochteronderneming van Dyckerhoff GmbH en een van de grootste leveranciers van kant-en-klaar beton in Nederland. De aggregaten voor de betonproductie kwamen van Dyckerhoff Basal Toeslagstoffe, een dochteronderneming van Dyckerhoff Basal.

Al met al was dit project zeer succesvol voor Dyckerhoff, niet in de laatste plaats door de intensieve samenwerking van de teams uit Nederland en Duitsland. Dyckerhoff Basal Nederland B.V. liet zich met dit project opnieuw zien en heeft zich met dit project gerenommeerd voor verdere grote bouwplaatsen op de Nederlandse markt.

Foto's 1, 3, 4: Topview Luchtfotografie; Foto 2: Koo van Leeuwen, Foto's 5, 6: Dyckerhoff