Gedragscode Header

Klikpaden

Gedragscode

Buzzi SpA en Dyckerhoff Basal Nederland B.V. beschouwen ethiek als essentieel onderdeel van het bedrijfsmanagement. Wij streven een strikte naleving van de wetgeving na en beschouwen dit als toegevoegde waarde van ons bedrijf. Vandaar dat wij de gedragscode van Buzzi SpA hebben ingevoerd.

De principes van de gedragscode gelden voor alle bestuurders, leden van bedrijfsorganen, werknemers, leveranciers en alle personen die in naam en/of voor rekening van Dyckerhoff Basal Nederland B.V. en/of haar 100% dochterondernemingen handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertegenwoordigers, agenten, partners, externe adviseurs, entiteiten die door het bedrijf zijn aangesteld, enz. 

Code of Conduct NL


Wij verzoeken iedereen die een overtreding van gedragscoderegels waarneemt dit via de daartoe beschikbare kanalen door te geven zodat wij de vertrouwelijkheid van de persoon die de melding doorgeeft kunnen waarborgen.

Overtredingen op de gedragscode kunnen als volgt worden doorgegeven:

Per email: whistleblower@dyckerhoff.com
Schriftelijk: Dyckerhoff GmbH

Internal Audit
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden, Germany